skip to Main Content
toni@dalmatin.ba

Inžinjersko komuniciranje slikama i simbolima Grafičko oblikovanje i priprema za tisak stručne knjige

U današnjoj globalnoj ekonomiji prilično je uobičajeno da su komponente ili sklopove nekog stroja, vozila ili postrojenja, dizajnirane u jednoj zemlji, proizvedene u drugoj i sklopljeni, verificirani, u trećoj zemlji a održavaju se u četvrtoj.

Postupci proizvodnje i montaže temelje se na komuniciranju inženjerskim informacijama koje se prenose tehnologijama crtanjem. Ovi crteži slijede pravila propisane u nacionalnim i međunarodnim normama i kodeksima postupanja.

Norme “najviše razine” su međunarodne jer dopuštaju tvrtkama poslovanje na globalnim tržištima. Organizacija koja je odgovorna za međunarodna pravila je International Organization  for Standard, kraće ISO. Postoje stotine ISO standarda o inženjerskom crtanju, a razlog je taj što crtanjem mora biti zajamčen kompliciran i točan prijenos informacija.

Ova je knjiga kratki uvod u temu grafičkog komuniciranje, koje autor predaje studentima.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top